The prognostic value of squamous cell carcinoma antigen for predicting tumor recurrence in cervical squamous cell carcinoma patients
Hyun Kyung Ryu, Ji Sun Baek, Woo Dae Kang, Seok Mo Kim
Obstet Gynecol Sci. 2015;58(5):368-376.   Published online 2015 Sep 22     DOI: https://doi.org/10.5468/ogs.2015.58.5.368
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Predictive value of preoperative serum squamous cell carcinoma antigen (SCC–Ag) level on tumor recurrence in cervical squamous cell carcinoma patients treated with radical surgery: A single-institution study
Qinhao Guo, Jun Zhu, Yong Wu, Hao Wen, Lingfang Xia, Xiaohua Wu, Xingzhu Ju
European Journal of Surgical Oncology.2020; 46(1): 131.     CrossRef
The kinetic profile and clinical implication of SCC-Ag in squamous cervical cancer patients undergoing radical hysterectomy using the Simoa assay: a prospective observational study
Shuang Ye, Xiaohua Sun, Bin Kang, Fei Wu, Zhong Zheng, Libing Xiang, Mylène Lesénéchal, Fabienne Heskia, Ji Liang, Huijuan Yang
BMC Cancer.2020;[Epub]     CrossRef
Strain elastography as an early predictor of long-term prognosis in patients with locally advanced cervical cancers treated with concurrent chemoradiotherapy
Yan Xu, Lijing Zhu, Li Zhu, Huanhuan Wang, Tong Ru, Baorui Liu, Jian He, Sibo Tian, Zhengyang Zhou, Xiaofeng Yang
European Radiology.2020; 30(1): 471.     CrossRef
Clinical value of serum squamous cell carcinoma antigen levels in predicting chemosensitivity, lymph node metastasis, and prognosis in patients with cervical squamous cell carcinoma
Peng Chen, Liang Jiao, Fang Ren, Dan-Bo Wang
BMC Cancer.2020;[Epub]     CrossRef
Prediction of early response to concurrent chemoradiotherapy in cervical cancer: Value of multi-parameter MRI combined with clinical prognostic factors
Xiaomin Zheng, Weiqian Guo, Jiangning Dong, Liting Qian
Magnetic Resonance Imaging.2020; 72: 159.     CrossRef
Prognostic Role of Squamous Cell Carcinoma Antigen in Cervical Cancer: A Meta-analysis
Zhenhua Liu, Hongtai Shi
Disease Markers.2019; 2019: 1.     CrossRef
The role of squamous cell carcinoma antigen (SCC Ag) in outcome prediction after concurrent chemoradiotherapy and treatment decisions for patients with cervical cancer
Jingxuan Fu, Weiping Wang, Yidan Wang, Chengeng Liu, Peichang Wang
Radiation Oncology.2019;[Epub]     CrossRef
Posttreatment squamous cell carcinoma antigen predicts treatment failure in patients with cervical squamous cell carcinoma treated with concurrent chemoradiotherapy
Weiping Wang, Xiaoliang Liu, Xiaorong Hou, Xin Lian, Zhikai Liu, Jie Shen, Shuai Sun, Junfang Yan, Zheng Miao, Dunhuang Wang, Qinggyu Meng, Jingxuan Fu, Fuquan Zhang, Jie Qiu, Ke Hu
Gynecologic Oncology.2019; 155(2): 224.     CrossRef
Cervical Cancer Markers: Epigenetics and microRNAs
Vishuda Laengsri, Usanee Kerdpin, Chotiros Plabplueng, Lertyot Treeratanapiboon, Pornlada Nuchnoi
Laboratory Medicine.2018; 49(2): 97.     CrossRef
The association between serum squamous cell carcinoma antigen and recurrence and survival of patients with cervical squamous cell carcinoma: A systematic review and meta-analysis
Chuenkamon Charakorn, Kunlawat Thadanipon, Sawarat Chaijindaratana, Sasivimol Rattanasiri, Pawin Numthavaj, Ammarin Thakkinstian
Gynecologic Oncology.2018; 150(1): 190.     CrossRef
Optimal cutoff level of serum squamous cell carcinoma antigen to detect recurrent cervical squamous cell carcinoma during post-treatment surveillance
Jinju Oh, Jin Young Bae
Obstetrics & Gynecology Science.2018; 61(3): 337.     CrossRef
GINS2 is a novel prognostic biomarker and promotes tumor progression in early-stage cervical cancer
Fei Ouyang, Junling Liu, Meng Xia, Chuyong Lin, Xianqiu Wu, Liping Ye, Libing Song, Jun Li, Jing Wang, Peng Guo, Mian He
Oncology Reports.2017; 37(5): 2652.     CrossRef
Down-regulated serum microRNA-101 is associated with aggressive progression and poor prognosis of cervical cancer
Wei Jiang, Jia-Jia Pan, Ying-Hui Deng, Mei-Rong Liang, Li-Hua Yao
Journal of Gynecologic Oncology.2017;[Epub]     CrossRef