Sirolimus therapy for fetal cardiac rhabdomyoma in a pregnant woman with tuberous sclerosis
Hyea Park, Chi Son Chang, Suk-Joo Choi, Soo-young Oh, Cheong-Rae Roh
Obstet Gynecol Sci. 2019;62(4):280-284.   Published online 2019 Jun 21     DOI: https://doi.org/10.5468/ogs.2019.62.4.280
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Fetal cardiac rhabdomyomas treated with maternal sirolimus
Ilina D. Pluym, Mark Sklansky, Joyce Y. Wu, Yalda Afshar, Kerry Holliman, Greggory R. Devore, Ayanna Walden, Lawrence D. Platt, Deborah Krakow
Prenatal Diagnosis.2020; 40(3): 358.     CrossRef
Juvenile xanthogranuloma as a new type of skin lesions in tuberous sclerosis complex
Qian Lu, Xiu-Yu Shi, Yang-Yang Wang, Meng-Na Zhang, Wen-Ze Wang, Jing Wang, Qiu-Hong Wang, Hui-Min Chen, Li-Ping Zou
Orphanet Journal of Rare Diseases.2020;[Epub]     CrossRef
Shuxuening injection, derived from Ginkgo biloba leaf, induced pseudo-allergic reactions through hyperactivation of mTOR
Lianmei Wang, Jingzhuo Tian, Suyan Liu, Yanyan Zhang, Jing Liu, Yan Yi, Chunying Li, Yong Zhao, Yushi Zhang, Jiayin Han, Chen Pan, Guiqin Li, Zhong Xian, Aihua Liang
Pharmaceutical Biology.2020; 58(1): 581.     CrossRef
Rapamycin and dexamethasone during pregnancy prevent tuberous sclerosis complex‚Äďassociated cystic kidney disease
Morris Nechama, Yaniv Makayes, Elad Resnick, Karen Meir, Oded Volovelsky
JCI Insight.2020;[Epub]     CrossRef
Clinical outcome of prenatally suspected cardiac rhabdomyomas of the fetus
Judith Altmann, Verena Kiver, Wolfgang Henrich, Alexander Weichert
Journal of Perinatal Medicine.2019; 48(1): 74.     CrossRef