Aggressive angiomyxoma of the vulva: A case report
Kyoung-A Lee, Jung-Won Seo, Na-Ra Yoon, Jeong-Won Lee, Byoung-Gie Kim, Duk-Soo Bae
Obstet Gynecol Sci. 2014;57(2):164-167.   Published online 2014 Mar 15     DOI: https://doi.org/10.5468/ogs.2014.57.2.164
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Incidental para-ureteral aggressive angiomyxoma: a rare case report and literature review
Ming Liu, Ting-Shuai Zhai, Xiao-Feng Zhao, Li-Jin Feng, Xin-Sheng Lyu, Lan-Ting Hu, Zheng-Xin Wang, Wei-Guo Ma, Jian Zhang, Xiao Chen, Bin-Jie Su, Xu-Dong Yao, Jing-Yi Lu, Lin Ye
BMC Urology.2020;[Epub]     CrossRef
Novel HMGA2-YAP1 fusion gene in aggressive angiomyxoma
Mee-young Lee, Brandon da Silva, Daniel C Ramirez, Robert G Maki
BMJ Case Reports.2019; 12(5): e227475.     CrossRef
Aggressive angiomyxoma: case report and review of the literature
John C. Benson, Scott Gilles, Tina Sanghvi, James Boyum, Eric Niendorf
Radiology Case Reports.2016; 11(4): 332.     CrossRef